Wnętrza

Sposoby prezentacji mieszkań, przy użyciu grafiki 3d:

I. Interaktywna prezentacja 360 stopni

Interaktywna prezentacja mieszkania. Prezentacja z możliwościową obrotu mieszkania, oraz wyboru wersji kolorystycznej.

Obrót obiektu jest wykonywany poprzez panel sterowania umiejscowiony na prezentacji,

lub poprzez przytrzymanie obiektu lewym przyciskiem myszy i poruszanie nim.

Zmiana wersji kolorystyczne poprzez symbole kolorów w menu po lewej stronie.

Aby rozpocząć przeglądanie, naciśnij PLAY.