wizualizacje produktów

Sposoby prezentacji produktów, przy użyciu grafiki 3d:

I

Statyczna wizualizacja produktu z zaaranżowanym otoczeniem

———————————–

II

Interaktywna prezentacja produktu. Prezentacja z możliwościową obrotu produktu, oraz wyboru wersji kolorystycznej.

Obrót obiektu jest wykonywany poprzez panel sterowania umiejscowiony na prezentacji,

lub poprzez przytrzymanie obiektu lewym przyciskiem myszy i poruszanie nim.

Zmiana wersji kolorystyczne poprzez symbole kolorów w menu po lewej stronie.

Aby rozpocząć przeglądanie, naciśnij PLAY.

 

———————————–

III

Statyczna wizualizacja produktu bez zaaranżowanego otoczenia

 

   

———————————–

IV

Film prezentujący produkt

———————————–

V

Pojedyncza animacja prezentująca produkt w formacie .gif

———————————–